Τα Πιστοποιητικά Γνώσης Πληροφορικής e-learning είναι αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012. Τα προγράμματα που προσφέρουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Φράντυ Κούζου” είναι τα παρακάτω.

UNICERT Advanced Plus

UNICERT Advanced

UNICERT IT Skills

UNICERT Primary

UNICERT PROFESSIONAL

Data Protection Officer DPO

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο GDPR

 

Scroll to Top