Τα ρωσικά είναι η μια από τις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε και χρησιμοποιείται από 250 εκατομμύρια άτομα. Διαθέτει μια αξιοζήλευτη λογοτεχνία που μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Λόγω της τεράστιας ανάπτυξης στη Ρωσία όλων των κλάδων της επιστήμης και της συγγραφής αμέτρητων επιστημονικών έργων, τα ρωσικά απέκτησαν μια από τις πιο ολοκληρωμένες και πολύπλευρες ορολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα Ρωσικά είναι μια γλώσσα εύπλαστη, ευέλικτη και φιλική. Έχει στοιχεία από άλλες γλώσσες όπως Γαλλικά και Αγγλικά, ενώ στο συντακτικό θυμίζει το αρχαιοελληνικό. Ανερχόμενη γλώσσα εμπορίου και τουρισμού

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1 και Β2 ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1 , Γ2
Scroll to Top