Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο GDPR μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο GDPR μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως. Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Φράντυ Κούζου” παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης με ανάπτυξη σε κύριες θεματικές ενότητες και σε συνεργασία με τη UNICERT θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024.
Το πρόγραμμα GDPR προετοιμάζει τον υποψήφιο ώστε να :
Προσφέρει απαραίτητες γνώσεις για τις αρχές προστασίας δεδομένων.
Προτείνει πρακτικές μεθόδους για το πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία.
Υποστηρίζει την προσπάθεια συμμόρφωσης μιας επιχείρησης στο GDPR.
Αποσαφηνίζει των δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Απευθύνεται σε:
Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO).
Μέλη ομάδας υλοποίησης GDPR
Στελέχη Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, IT Managers, Υπεύθυνοί Ασφαλείας κ.α. Ιδιαίτερα στελέχη Πληροφορικής και επικοινωνιών , Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
Διάρκεια Προγράμματος Εκαίδευσης : 8 ώρες

Scroll to Top