Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας

Tο επάγγελμα με την όλο και πιο αυξανόμενη ζήτηση στις ημέρες μας είναι το Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Αποτελεί, πλέον, μια νέα ειδικότητα, η οποία ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας (άνω του 20 %).

Με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Φράντυ Κούζου” υλοποιεί, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) εξ΄αποστάσεως, συνολικής διάρκειας 105 ωρών.
Ειδικά για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, παρέχονται ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα σεμιναριακού τύπου, συνολικής διάρκειας 28 ωρών, απαραίτητα για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.

Το σεμινάριο ξεκινά κάθε μήνα και ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται πρωινές ή απογευματινές ώρες μέσω της εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Webinars. H εξ αποστάσεως συμμετοχή πραγματοποιείται από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (virtual class) μέσω internet σε πραγματικό χρόνο (τις ώρες που γίνεται το πραγματικό τμήμα).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 105 ΩΡΩΝ ΚΕΜΕΑ :

Εκπαιδευτική Εισαγωγή
Ιδιωτική Ασφάλεια : Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις – Ελληνική Πραγματικότητα
Ποινικό Δίκαιο
Ποινική Δικονομία
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Εισαγωγή στην Ασφάλεια
Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Ανταπόκριση σε Περιστατικά
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων

Scroll to Top