Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Δραστηριοποιείται στη δια βίου μάθηση με σεμινάρια και επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Εγγραφές όλο το χρόνο.
Securit 
Σεμινάριο Ευεξίας Γέλιου
Σεμινάριο Ασφαλές Internet
Σεμινάρια – Ενημέρωση – Σχολή Γονέων από ψυχολόγο, γλωσσοθεραπευτές για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, τρόπος αντιμετώπισης εφήβου «κλειστή πόρτα», μαθαίνω πώς να μαθαίνω.
 Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών “Φράντυ Κούζου” συμμετέχει στο e-gnosis και εκπαιδεύει τους υποψηφίους για 50 ώρες διδασκαλίας με τον καθηγητή και απεριόριστες ώρες τηλεκατάρτισης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε μήνα και είναι αναγνωρισμένες από ΕΟΠΠΕΠ και ΑΣΕΠ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Scroll to Top