Η Ιταλική γλώσσα, με ρίζα της τα λατινικά, αποτελείται από τεράστια ιστορία. Η γνήσια ομορφιά της και το ταπεραμέντο που απορρέει η χρήση της, καθιστούν την εκμάθησή της επιλογή πολλών ανθρώπων στον κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο της Perugia διεξάγει εξετάσεις για τηναπόκτηση των πτυχίων CELI 1, 2, 3, 4 και 5(Certificazioni di conoscenza della lingua Italiana) δύο φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και το Νοέμβριο, με την εξής μορφή:
CELI 1(Α’1)
Comprensione della lettura(κατανόηση κειμένων)
Produzione scritta(παραγωγή γραπτού λόγου)
Interazione Scritta(γλωσσική κατανόηση)
Comprensione dell’ascolto(ακουστική κατανόηση)
Produzione e interazione orale(προφορική εξέταση)
CELI 1(Α’1) & CELI 2(Β’1)
Comprensione di testi scritti(κατανόηση κειμένων)
Produzione di testi scritti(παραγωγή γραπτού λόγου)
Comprensione di testi orali(ακουστική κατανόηση)
Produzione orale(προφορική εξέταση)
CELI 3(B’2) & CELI 4(Γ’1) & CELI 5(Γ’2)
Comprensione di testi scritti(κατανόηση κειμένων)
Produzione di testi scritti(παραγωγή γραπτού λόγου)
Competenza linguistica(γλωσσική κατανόηση)
Comprensione di testi orali(ακουστική κατανόηση)
Produzione orale(προφορική εξέταση)

Scroll to Top