Τα Αγγλικά έχουν ανακηρυχθεί διεθνής γλώσσα και συνδέονται άμεσα με την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι περισσότερες επικοινωνίες ανάμεσα στους λαούς καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των Αγγλικών. Δεν είναι τυχαίο που τα Αγγλικά αναφέρονται ως Lingua Franca ή Κοινή Διάλεκτος παίζοντας σημαντικό ρόλο στη σύνδεση διαφορετικών λαών μεταξύ τους. Μαθαίνοντας, λοιπόν, Αγγλικά αποκτά κανείς το προνόμιο της κατανόησης και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεδομένου ότι τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και από ανθρώπους χωρίς αγγλική ή αμερικανική καταγωγή, η χρήση τους καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στην επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς.

ΠΤΥΧΙΑ

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο (μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr και να αναζητήσετε τα τελευταία Φ.Ε.Κ. ή να συμβουλευτείτε το συνημμένο Φ.Ε.Κ., αρ. 458/30.12.2009).

Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

Εξασφαλίζει μόρια UCAS (UCAS tariff points) για εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια για κατόχους C2.

Cambridge

Η Αγγλική γλώσσα, η πιο διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο, χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί απαραίτητο εφόδιο κάθε νέου, στη σημερινή εποχή.Το πανεπιστήμιο του Cambridge προσφέρει, εδώ και χρόνια, τη δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης της αγγλικής, μέσα από πτυχία τα οποία χωρίζονται σε επίπεδα, που ξεκινούν από τις βασικές γνώσεις και φτάνουν ως την άριστη γνώση της γλώσσας.

Τα 3 ανώτερα επίπεδα, βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για Σύχρονες Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι:
Επίπεδο Β2→καλή γνώση
Επίπεδο Γ1→πολύ καλή γνώση
Επίπεδο Γ2→άριστη γνώση
Το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Cambridge διεξάγει εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και το Δεκέμβριο, και η μορφή των εξετάσεων για τα πτυχία:
F.C.E(First Certificate in English) – Επίπεδο B2
C.A.E(Certificate in Advanced English) – Επίπεδο Γ1
C.P.E(Certificate of Proficiency in English) – Επίπεδο Γ2αποτελείται από 5 συνολικά papers:
Reading Comprehension (κατανόηση κειμένου)
Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
Use of English (γραμματική και λεξιλόγιο)
Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση)
Speaking (προφορική εξέταση)

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εργοδότες, φορείς επιλογής προσωπικού και κυβερνητικοί φορείς μετανάστευσης συχνά απαιτούν την απόδειξη γνώσης Αγγλικών, ως μέρος της διαδικασίας επιλογής. Το IELTS χρησιμοποιείται ευρέως για αυτούς τους σκοπούς.

Το IELTS είναι σχεδιασμένο ώστε να εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται η Αγγλική γλώσσα. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια υποψήφιοι δίνουν την εξέταση κάθε χρόνο.
Το IELTS σας δίνει τη δυνατότητα:
να σπουδάσετε ή να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα
να αποδείξετε τις γνώσεις σας στα Αγγλικά
να επιλέξετε την ενότητα που ταιριάζει στις ανάγκες σας – Academic ή General Training.

Michigan

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, αποτελεί τον επίσημο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά στον εργασιακό τομέα κυρίως.

Το Michigan αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:
• Listening
• GVR-GCVR
• Speaking
• Writing

Τι είναι το TOEIC;
TOEIC σημαίνει “Δοκιμή Αγγλικών για Διεθνή Επικοινωνία”. Ελέγχει την επάρκεια ενός ατόμου στην επαγγελματική / επιχειρηματική αγγλική γλώσσα.
Ποιος πρέπει να πάρει το TOEIC;
Οι αιτούντες εργασία : Περισσότερο από 14.000 εταιρείες / οργανισμούς σε όλο τον κόσμο αποδέχονται τη δοκιμή για να αξιολογήσουν την ικανότητα των εργαζομένων τους να επικοινωνούν στα αγγλικά των επιχειρήσεων. Τους βοηθά να λαμβάνουν αποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης. Έτσι εάν αναζητάτε εργασία σε παγκόσμιο χώρο εργασίας, το TOEIC είναι η δοκιμή για εσάς!
Φοιτητές : Με την πάροδο των χρόνων παρατηρείται σταδιακή αύξηση του αριθμού των πανεπιστημίων στις ΗΠΑ που δέχονται βαθμολογίες TOEIC.

Ποια είναι η δοκιμαστική δομή;
Η δοκιμή διατίθεται σε διάφορες μορφές:
1. TOEIC Δοκιμή ακρόασης και ανάγνωσης
2. TOEIC Speaking and Writing Test
3. TOEIC Bridge Test
Η πρώτη δοκιμή αξιολογεί την επάρκεια των αγγλικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και ανάγνωσης από αρχάριους έως προχωρημένους. Είναι μια δοκιμασία που βασίζεται σε χαρτί.
Η δεύτερη δοκιμή αξιολογεί την επάρκεια στην αγγλόφωνη και γραπτή από αρχάριους έως προχωρημένους. Είναι μια δοκιμή στο διαδίκτυο, η οποία ελέγχει το λεξιλόγιο, την προφορά, τη γραμματική, την ευχέρεια, τη συνοχή και τη συνολική οργάνωση των προτάσεων.
Οι δοκιμές γέφυρας αξιολογούν την ικανότητα στις ικανότητες ανάγνωσης και ακρόασης από αρχάριους μέχρι ενδιάμεσο επίπεδο.
Πώς βαθμολογείται το TOEIC;
Οι δοκιμασίες TOEIC ανάγνωσης και ακρόασης βαθμολογούνται σε κλίμακα 990 σημείων. (495 για ανάγνωση & 495 για ακρόαση).
Το εύρος βαθμολογίας για κάθε μία από τις δοκιμασίες στις δοκιμές TOEIC Speaking and Writing είναι 0-200.
Οι βαθμολογίες ισχύουν μέχρι δύο χρόνια.

Scroll to Top